Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ochrona środowiska

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: ochrona środowiska [ 35 ]
Rejestr Działalności Regulowanej.pdf Rejestr Działalności Regulowanej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
20-07-01 09:00
Waloszek Daniel
177.74KB
Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
20-04-20 13:07
Waloszek Daniel
265.23KB
jakość wody jakość wody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
19-09-12 07:54
Waloszek Daniel
55.63KB
PSZOK na 2019-1 PSZOK na 2019-1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
19-06-14 10:43
Waloszek Daniel
379.07KB
Informacje wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( art. 3, ust2 pkt 9 ) 2018 Informacje wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( art. 3, ust2 pkt 9 ) 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
19-03-01 07:54
Waloszek Daniel
192.76KB
Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi , w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych  gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi ( rok 2018 ) Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi , w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi ( rok 2018 )
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
19-03-01 07:53
Waloszek Daniel
2.08MB
Sprawozdanie Wójta, Burmistrza lub Prezydenta miasta/związku międzygminnego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok Sprawozdanie Wójta, Burmistrza lub Prezydenta miasta/związku międzygminnego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
19-03-01 07:52
Waloszek Daniel
13.02MB
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągu Nędza Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wodociągu Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
19-02-11 15:21
Waloszek Daniel
2.46MB
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Nędza w roku 2018. Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Nędza w roku 2018.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
19-02-11 15:21
Waloszek Daniel
1.94MB
Numer karty 18/2018 - zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków Numer karty 18/2018 - zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
19-01-04 09:16
Waloszek Daniel
76.75KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
18-06-20 07:34
Mostek Sabina
0.93MB
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
18-06-18 11:21
Mostek Sabina
162.4KB
Podmioty odbierające  odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Nędza Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
18-05-28 11:16
Mostek Sabina
191.49KB
Sprawozdanie wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok Sprawozdanie wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
18-05-15 11:07
Mostek Sabina
337.17KB
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
18-05-14 11:45
Mostek Sabina
533.75KB
Obwieszczenie dot. oddziaływania na środowisko Obwieszczenie dot. oddziaływania na środowisko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
18-04-09 09:59
Mostek Sabina
0.98MB
Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (rok 2017) Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (rok 2017)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
18-04-05 09:30
Mostek Sabina
152.88KB
Ewidencja udzielonych zezwoleń - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Ewidencja udzielonych zezwoleń - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
17-07-31 10:05
Mostek Sabina
239.57KB
Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do wymiany kotła Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do wymiany kotła
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
17-06-14 14:48
Mostek Sabina
3.35MB
Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Nędza za lata 2014-2016 Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Nędza za lata 2014-2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
17-06-14 08:13
Mostek Sabina
654.37KB
Informacja dot. obszaru eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Informacja dot. obszaru eksploatacji złoża kruszywa naturalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
17-05-29 11:17
Mostek Sabina
321.93KB
Regulamin punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK w Kuźni Raciborskiej Regulamin punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK w Kuźni Raciborskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
17-05-18 11:17
Mostek Sabina
197.6KB
Sprawozdanie wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Sprawozdanie wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
17-04-27 11:25
Mostek Sabina
377.63KB

Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji mozliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (rok 2016) Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji mozliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (rok 2016)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
17-04-27 11:23
Mostek Sabina
289.29KB
Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza.pdf Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
17-04-27 11:20
Mostek Sabina
273.22KB
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
16-12-14 08:57
Mostek Sabina
400.15KB
Informacje wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.pdf Informacje wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
16-10-05 08:52
Mostek Sabina
266.8KB
Informacja w sprawie monitoringu lasów.pdf Informacja w sprawie monitoringu lasów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
16-08-01 13:00
Mostek Sabina
61.41KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
16-08-01 12:48
Mostek Sabina
362.89KB
Informacje dotyczące odbioru odpadów.pdf Informacje dotyczące odbioru odpadów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
16-06-06 13:54
Mostek Sabina
254.94KB
Sprawozdanie wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok.pdf Sprawozdanie wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
16-05-04 13:09
Mostek Sabina
524.17KB
Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.pdf Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
16-05-04 13:07
Mostek Sabina
287.9KB
Sprawozdanie wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok.pdf Sprawozdanie wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
15-04-22 13:39
Mostek Sabina
294.58KB
Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.pdf Coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
15-04-22 13:36
Mostek Sabina
97.42KB
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
17-03-30 12:22
Mostek Sabina
225.46KB

Redakcja strony: Ochrona środowiskaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3643

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl