Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Obwieszczenia

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Obwieszczenia [ 53 ]
Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300” Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
20-08-07 09:25
Waloszek Daniel
372.62KB
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji PPŚP 6220.4.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.:Przebudowa drogi gminnej ulicy Cysterskiej i Sobieskiego w Rudach Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji PPŚP 6220.4.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.:"Przebudowa drogi gminnej ulicy Cysterskiej i Sobieskiego w Rudach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
20-07-29 12:08
Pietrasz Leszek
503.02KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: Budowa stawu rybnego o głębokości większej niż 3 m poprzez eksploatację złoża kruszywa naturalnego (po udokumentowaniu) w Siedliskach Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa stawu rybnego o głębokości większej niż 3 m poprzez eksploatację złoża kruszywa naturalnego (po udokumentowaniu) w Siedliskach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
20-07-21 14:02
Pietrasz Leszek
552.97KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: Przebudowa drogi gminnej ulicy Cysterskiej i Sobieskiego w Rudach Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Przebudowa drogi gminnej ulicy Cysterskiej i Sobieskiego w Rudach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-07-03 09:20
Waloszek Daniel
469.84KB
Obwieszczenie Burmistrza Kuźni Raciborskiej w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dodatkowego ujęcia wody w postaci studni wierconych... Obwieszczenie Burmistrza Kuźni Raciborskiej w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dodatkowego ujęcia wody w postaci studni wierconych..."
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
20-07-01 09:09
Waloszek Daniel
886.28KB
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i dowodowego, w ramach postępowania prowadzonego na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz – Oświęcim. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i dowodowego, w ramach postępowania prowadzonego na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8.4MPa relacji Racibórz – Oświęcim.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
20-06-29 09:02
Waloszek Daniel
196.92KB
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie zwrócenia się z wnioskiem do Prezydenta Raciborza, Wójta Gminy Nędza, Wójta Gminy Lyski, Burmistrza Kuźni Raciborskiej, Prezydenta Rybnika, Burmistrza Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny, Burmistrza Orzesza, Wójta Gminy Kobiór, Prezydenta Miasta Tychy, Wójta Gminy Bojszowy oraz Wójta Gminy Suszec o wydanie opinii Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie zwrócenia się z wnioskiem do Prezydenta Raciborza, Wójta Gminy Nędza, Wójta Gminy Lyski, Burmistrza Kuźni Raciborskiej, Prezydenta Rybnika, Burmistrza Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny, Burmistrza Orzesza, Wójta Gminy Kobiór, Prezydenta Miasta Tychy, Wójta Gminy Bojszowy oraz Wójta Gminy Suszec o wydanie opinii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
20-06-15 08:18
Waloszek Daniel
200.02KB
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
20-05-26 09:59
Waloszek Daniel
244.86KB
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
20-05-08 09:33
Waloszek Daniel
682.28KB
Obwieszczenieo wszczęciu postępowania Obwieszczenieo wszczęciu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
20-05-06 07:08
Waloszek Daniel
171.93KB
OBWIESZCZENIE W Sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n  Budowa dodatkowego ujęcia wody w postaci studni wierconych (..) OBWIESZCZENIE W Sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n " Budowa dodatkowego ujęcia wody w postaci studni wierconych (..)"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-03-31 12:45
Waloszek Daniel
587.89KB
Obwieszczenie - decyzja środowiskowa Obwieszczenie - decyzja środowiskowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
20-01-13 11:01
Waloszek Daniel
517.94KB
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
19-11-06 14:29
Waloszek Daniel
549.73KB
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gospodarstwa Rybackiego Alojzy Kuczera Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gospodarstwa Rybackiego Alojzy Kuczera
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
19-11-06 14:27
Waloszek Daniel
1.03MB
Zebranie wiejskie - Górki Śląskie Zebranie wiejskie - Górki Śląskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
19-10-03 11:30
Waloszek Daniel
140.87KB
Obwieszczenie - Konsultacje Obwieszczenie - Konsultacje
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
19-09-23 07:55
Waloszek Daniel
99.45KB
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
19-08-21 11:34
Waloszek Daniel
514.41KB
obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania kotlarnia obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania kotlarnia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
19-07-08 11:58
Waloszek Daniel
131.86KB
obwieszczenie obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
19-04-19 11:47
Waloszek Daniel
915.76KB
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska dla Gminy Nędza na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska dla Gminy Nędza na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
19-01-14 13:10
Waloszek Daniel
255.42KB
Informacja o zebraniach wiejskich w związku z wyborem Sołtysów i Rad Sołeckich Informacja o zebraniach wiejskich w związku z wyborem Sołtysów i Rad Sołeckich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
19-01-04 07:43
Waloszek Daniel
49.96KB
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźni Raciborskiej Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźni Raciborskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
19-01-03 08:48
Waloszek Daniel
1.19MB
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Poszerzenie granic eksploatacji złoża naturalnego Turze 1, w granicach gmin Kuźnia Raciborska i Nędza. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Poszerzenie granic eksploatacji złoża naturalnego "Turze 1"", w granicach gmin Kuźnia Raciborska i Nędza.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
18-10-25 07:29
Pietrasz Leszek
1.26MB
Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza z dnia 17 sierpnia 2018 roku
dotyczące informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i  numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej. Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza z dnia 17 sierpnia 2018 roku dotyczące informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
18-08-29 14:52
Pietrasz Leszek
212.81KB
Informacja dot. obszaru eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Informacja dot. obszaru eksploatacji złoża kruszywa naturalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
17-05-29 11:17
Mostek Sabina
321.93KB
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ROK 2017 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ROK 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
17-03-02 08:11
Mostek Sabina
42.96KB
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
16-12-14 08:57
Mostek Sabina
400.15KB
Zawiadomienie ws. udzielenia wodnoprawnego.pdf Zawiadomienie ws. udzielenia wodnoprawnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
16-11-29 12:26
Mostek Sabina
485.39KB
Oferta realizacji zadania publicznego.pdf Oferta realizacji zadania publicznego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
16-09-06 08:38
Mostek Sabina
348.54KB
Informacja w sprawie monitoringu lasów.pdf Informacja w sprawie monitoringu lasów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
16-08-01 13:00
Mostek Sabina
61.41KB
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
16-08-01 12:48
Mostek Sabina
362.89KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza o przyjęciu dokumentów oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią.pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza o przyjęciu dokumentów oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
16-05-06 08:00
Mostek Sabina
174.77KB
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza.pdf Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
16-04-29 10:52
Pietrasz Leszek
263.22KB
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.pdf Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
16-02-23 07:42
Mostek Sabina
218.32KB
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru – etap I Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru – etap I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
16-01-15 09:59
Pietrasz Leszek
107.86KB
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza.pdf Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
15-12-31 07:41
Mostek Sabina
180.06KB
Ogłoszenie - dzień wolny od pracy w wigilię.pdf Ogłoszenie - dzień wolny od pracy w wigilię.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
15-12-16 08:23
Mostek Sabina
211.17KB
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Nędza.pdf Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
15-10-19 12:24
Mostek Sabina
55.52KB
Oferta zadania pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”.pdf Oferta zadania pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
15-09-21 15:47
Mostek Sabina
544.28KB
Oferta zadania pn. „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej AKADEMIA MŁODEGO PIŁKARZA”.pdf Oferta zadania pn. „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej AKADEMIA MŁODEGO PIŁKARZA”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
15-09-21 15:45
Mostek Sabina
546.16KB
Obwieszczenie - Budowa przystani turystycznej na rzece Ruda w Kuźni Raciborskiej.pdf Obwieszczenie - "Budowa przystani turystycznej na rzece Ruda w Kuźni Raciborskiej".pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
15-09-18 07:28
Mostek Sabina
123.67KB
Obwieszczenie - Budowa przystani turystycznej w Turzu na rzece Odra w km 66+00.pdf Obwieszczenie - "Budowa przystani turystycznej w Turzu na rzece Odra w km 66+00".pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
15-09-18 07:27
Mostek Sabina
123.67KB
Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.pdf Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
15-08-26 11:18
Mostek Sabina
99.87KB
Informacja Starosty Raciborskiego o rozpoczętych pracach geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów.pdf Informacja Starosty Raciborskiego o rozpoczętych pracach geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
15-08-25 08:42
Mostek Sabina
447.05KB
Informacja Starosty Raciborskiego o pracach geodezyjnych.pdf Informacja Starosty Raciborskiego o pracach geodezyjnych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
15-07-29 10:32
Mostek Sabina
406.47KB
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru.pdf Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
15-07-17 07:26
Mostek Sabina
158.49KB
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza – etap 1.pdf Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza – etap 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
15-07-17 07:24
Mostek Sabina
160.41KB
Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Nędza 27 kwietnia 2015 roku, godz 15:30.pdf Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Nędza 27 kwietnia 2015 roku, godz 15:30.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
15-04-21 10:39
Mostek Sabina
219.03KB
Obwieszczenie wójta Gminy Nedza z dnia 24 marca 2015r. w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.pdf Obwieszczenie wójta Gminy Nedza z dnia 24 marca 2015r. w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
15-04-10 09:18
Mostek Sabina
180.43KB
Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
15-03-20 13:44
Mostek Sabina
121.69KB
Zmiana godzin pracy urzędu gminy w Wielki Piątek.pdf Zmiana godzin pracy urzędu gminy w Wielki Piątek.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
15-03-17 10:52
Mostek Sabina
110.13KB
Informacja o zebraniach wiejskich zwoływanych na wniosek Wójta Gminy w związku z wyborem sołtysów i rad sołeckich.pdf Informacja o zebraniach wiejskich zwoływanych na wniosek Wójta Gminy w związku z wyborem sołtysów i rad sołeckich.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
15-03-02 10:02
Mostek Sabina
175.7KB
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza.pdf Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
15-02-13 07:37
Mostek Sabina
187.7KB

Redakcja strony: ObwieszczeniaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4910

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl