Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Urząd Gminy Nędza.

Ostatnia zmiana: 2021-05-10 09:31:19
Redaktor: Waloszek Daniel
Opis: Wgranie pliku na serwer
Data Redaktor Element Opis
2021-05-10 09:31:19 Waloszek Daniel projekt statutu Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2021-05-10 09:31:07 Waloszek Daniel Projekt Uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2021-05-10 09:30:27 Waloszek Daniel Zarządzenie Nr 0050.145.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2021-05-10 09:30:19 Waloszek Daniel Zarządzenie Nr 0050.145.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projekcie aktu prawa miejscowego. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2021-05-10 07:43:44 Waloszek Daniel Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Budowa Gazociągu wysokiego ciśnienia" Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2021-05-07 07:56:43 Waloszek Daniel Zarządzenie Nr 0050.3.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Nędzy Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2021-05-07 07:56:43 Waloszek Daniel Zarządzenie Nr 0050.2.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2021-05-07 07:56:43 Waloszek Daniel Zarządzenie Nr 0050.1.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nędza Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2021-05-07 07:52:43 Waloszek Daniel Zarządzenie Nr 0050.3.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Nędzy Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2021-05-07 07:52:27 Waloszek Daniel Zarządzenie Nr 0050.2.2021 Wójta Gminy Nędza z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4987133

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl